Gebruikers aan het woord


“Investeringsbegroting gaf de doorslag” 
Stichting Groenhuysen blij met overzicht door ActivMan

Stichting Groenhuysen richt zich op verzorging, verpleging en thuiszorg. “Ouder worden en jezelf blijven” is het motto van de stichting die in Roosendaal en omstreken zorg op maat biedt aan ouderen van deze tijd. 
Sinds ruim een jaar worden alle investeringen in ActivMan bijgehouden. Dat varieert van gebouwen en terreinen tot alle inventaris. In totaal praten we over dertien locaties die de stichting beheert. “Het grote voordeel is dat we nu overzicht hebben”, vertelt Karin Meijer, hoofd financiën en informatie. “Voorheen werkten we met Excel maar dat was eigenlijk niet werkbaar. We gingen op zoek naar een pakket om de activa te beheren, precies af te schrijven en de historie te behouden. Met ActivMan hebben we dat overzicht en met een druk op de knop zien we ook de afschrijvingen voor volgend jaar. Het feit dat we de investeringsbegroting er naast kunnen zetten, was voor ons de reden om voor dit pakket te kiezen.”

Dynamische organisatie 
Stichting Groenhuysen is een dynamische organisatie in een turbulente tijd. Er verandert veel in de zorg. Er komt een andere financiering aan en ook de klant is niet te vergelijken met de klant van twintig jaar geleden. 
“ActivMan is een stabiel pakket dat om kan gaan met diverse afschrijvingsmethoden. We schrijven bijna alles lineair af maar uit het verleden is er nog een stukje annuïtair en dat is voor dit pakket geen enkel probleem. En de rapporten die uit ActivMan komen bieden de juiste informatie voor de verloopoverzichten.”

Referentie

ActivMan is een gebruiksvriendelijk programma waarmee eenvoudig de benodigde gegevens boven tafel zijn te halen. Een groot voordeel is dat het eenvoudig is om soorten investeringen te bepalen. De activa module in ons eigen financiële pakket waar we mee werkten, was minder toegankelijk en Excel is een mooi rekenprogramma maar voor activabeheer foutgevoelig omdat het nogal wat onderhoud vergt.

Mr. R. Jansen Ketelaars, Royal A-ware, Culemborg
Naar alle referenties »