Referentie

ActivMan spreekt ons aan omdat het een aparte module is en omdat het een database is. De gegevens zijn nu beschermd; in Excel kun je te gemakkelijk een foutieve verandering doorvoeren.

Hans Vennis, Maatschappelijk centrum Rotterdam, Leger des Heils.
Naar alle referenties »