ACTIVABEHEER SOFTWARE

De bewezen oplossing voor vaste activabeheer!

ActivMan is speciaal voor het beheer van vaste activa ontwikkelde software en wordt gebruikt door ondernemingen in Nederland en België, woningcorporaties, scholen voor voortgezet onderwijs en accountants- en administratiekantoren.

Vraag demo aanContact

Real-time rapportage

Naast de standaardoverzichten biedt de rapportgenerator uitgebreide mogelijkheden om overzichten te creëren die kunnen worden geprint en geëxporteerd. Met behulp van voorwaarden kunt u oneindig veel selecties maken. Voor de journaalposten geldt dat deze in elk formaat kunnen worden aangeleverd, zodat u een naadloze aansluiting heeft met uw grootboekadministratie.

Wat is op dit moment de waarde van uw vaste activa? Wat zijn de gevolgen van het wijzigen van de afschrijving? Hoe hoog is het totale investeringsbedrag per kostenplaats? ActivMan geeft op elke vraag onmiddelijk antwoord.

Meerdere waardesoorten

ActivMan informeert u over de economische, commerciële en fiscale waarde, over de verzekerde en de vervangingswaarde, over elke waarde die u wilt benoemen. ActivMan geeft actuele informatie, maar stelt u ook in staat om naar verleden en toekomst te kijken. Legt naast investeringen ook desinvesteringen, kosten, herwaarderingen, extra afschrijvingen en prognoses vast. Ook het toepassen van herinvesteringsreserve is mogelijk met ActivMan.

Informatie die u in staat stelt om een slagvaardig en weloverwogen investeringsbeleid te voeren. De investeringsplannen uit uw begroting worden nauwkeurig geregistreerd en bewaakt.

Flexibele inrichting

Naast een uitgebreid pakket standaardvoorzieningen kunt u profiteren van de vele extra's in ActivMan. Denk aan: objecten koppelen, objecten splitsen om een deel te desinvesteren of om te boeken, omboekingen, het bijhouden en bewaken van investeringsplannen en lopende investeringen, renteberekeningen, kostenverdelingen, objectlokalisatie en een rapportgenerator.

Met andere woorden: op welke manier u uw vaste activa ook beheert, met ActivMan kan het.

20+ extra opties
voor optimale personalisatie

Meer dan 1000 ActivMan gebruikers

En al sinds 1984 verkrijgbaar

Accountants

Gegevens exporteren naar Word. Staat van vaste activa via één druk op de knop in de gewenste opmaak invoegen in het jaarverslag. Snel tussentijdse cijfers genereren. Flexibel muteren van investeringen en bijboeken van bedragen over het hele boekjaar heen. Gemeenschappelijke bestanden voor alle administraties voorkomen veel dubbel werk.

Mogelijkheden

Bedrijven

Alle gebouwen, apparatuur en productiemiddelen registreren. Gescheiden administraties per locatie. Omboeken van objecten tussen administraties mogelijk.

Registratie van digitale dossierstukken, bijvoorbeeld PDF facturen of verzekeringspolissen. Nooit meer op zoek naar de juiste informatie!

Mogelijkheden

Administratiekantoren

Gegegevens exporteren naar Word. Staat van vaste activa via één druk op de knop in de gewenste opmaak invoegen in het jaarverslag. Snel tussentijdse cijfers genereren. Flexibel muteren van investeringen en bijboeken van bedragen over het hele boekjaar heen. Gemeenschappelijke bestanden voor alle administraties voorkomen veel dubbel werk.

Mogelijkheden

Woningcorporaties

Voeren van fiscale waardering volgens de vaststellingsovereenkomst. Alles berekenen met informatie tot op woningniveau.

Mogelijkheden

Scholen

Registratie van objecten tot op detailniveau: vestiging, gebouw, etage, sectie en ruimte.

Eenvoudig inventariseren met behulp van barcodes en een barcodescanner.

Mogelijkheden

"Wij vinden ActivMan zeer nauwkeurig, gebruiks­vriendelijk en van grote toe­gevoegde waarde."

Meer referenties

Eenvoudig diverse gegevens in beeld

Wat is vaste activa?

Onder vaste activa verstaan we de bezittingen van een bedrijf. Voor deze bezittingen is het daarvoor benodigde vermogen langer dan een jaar vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn transportmiddelen, gebouwen, inventaris, machines en installaties. Deze bezittingen worden gebruikt voor de bedrijfsvoering; het zijn geen handelsgoederen (al kunnen deze bezittingen natuurlijk wel verkocht worden, wat in dit verband onder de noemer "desinvesteren" valt).