Maakt ActivMan gebruik van Apache Log4j?

Nee, ActivMan is puur ontwikkeld in de programmeertaal C/C++ zonder gebruik van Java/Javascript en dus wordt Apache Log4j ook niet gebruikt.

Houdt ActivMan rekening met de afschrijvingsregels in de nota 'Werken aan Winst' die met ingang van 1 januari 2007 gelden?

Ja, ActivMan biedt u standaard al de juiste tools om de bestaande afschrijvingen aan de veranderde wetgeving aan te passen. In het menu Diversen treft u hiervoor de functie Afschrijving wijzigen per groep aan. Het gebruik hiervan wordt nader beschreven op deze pagina.

Is het met ActivMan mogelijk om in het kader van 'Werken aan Winst' de WOZ waarde over meerdere objecten te verdelen?

Ja, het is met een functie in het menu Diversen mogelijk om de WOZ waarde over meerdere objecten te verdelen. Hier leest u daar meer over.

Naast de fiscale waarde van onze activa moeten we voor ons Amerikaanse moederbedrijf een waarde rapporteren volgens US-GAAP. Kan dat met ActivMan?

Ja, het is mogelijk om meerdere waarden te benoemen. Bijvoorbeeld: fiscaal, economisch, commercieel, IFRS, US-GAAP, verzekerde waarde en vervangingswaarde. Voor elke waarde kan een afwijkende afschrijving gelden maar ook een afwijkend investeringsbedrag.

Is ActivMan een op zichzelf staand programma of maakt het deel uit van een boekhoudprogramma?

ActivMan is een op zichzelf staand programma dat moeiteloos communiceert met alle boekhoudsoftware.

Wij hebben nu nog een aantal aparte Excel sheets met activagegevens. Als wij ActivMan gaan gebruiken, kunt u deze sheets dan overzetten?

Ja, dat kan met behulp van het optionele programma AMimport. Bij dit programma wordt een aantal standaard Excel templates meegeleverd waarmee u zelf uw Excel sheets kunt omzetten naar een indeling die in ActivMan ingelezen kan worden. Natuurlijk kunt u de import ook door de specialisten van McHil software laten verzorgen. U bent dan zeker van een juiste aansluiting tussen uw sheets en de gegevens in ActivMan.

Als er een nieuwe versie van ActivMan beschikbaar komt, hoe moet ik deze dan installeren?

Wanneer u een onderhoudscontract voor ActivMan afsluit, kunt u regelmatig updates van het programma downloaden. Via internet maakt de supervisor contact met de update-server van McHil software. Met een druk op de knop wordt de update geïnstalleerd.

Kan ActivMan aan ons boekhoudpakket gekoppeld worden?

Beschikt uw boekhoudpakket over inleesmogelijkheden, dan kunt u met behulp van ActivMan journaalpostenbestanden aanmaken. Deze bestanden kunnen in ieder gewenst formaat geëxporteerd worden. Hebt u een specifiek formaat nodig, neemt u dan contact met ons op.

Kunnen de gegevens in ActivMan beveiligd worden?

Wanneer u de beveiliging van uw PC of netwerk niet toereikend vindt, dan kunt u de toegang tot ActivMan afschermen d.m.v. wachtwoorden met het optionele programma McWacht. Met behulp van dit programma kunt u ActivMan voor (groepen) gebruikers op bestands- en veldniveau beveiligen. U kunt dan rechten toekennen voor bijvoorbeeld toevoegen, raadplegen, wissen, etc., eventueel op basis van voorwaarden. Als u bijvoorbeeld wilt dat een bepaalde groep gebruikers geen objecten in ActivMan mag aanmaken of verwijderen, maar wel objectmutaties toevoegen, dan kan dat.

Binnen onze organisatie werken meer mensen met ActivMan. Kunnen we het programma laten vastleggen wie welke wijzigingen heeft aangebracht?

In ActivMan kunt u standaard al zien op welke datum en welk tijdstip een bepaald gegeven is toegevoegd en/of voor het laatst is aangepast. Maakt u ook gebruik van McWacht, dan ziet u ook welke gebruiker hiervoor verantwoordelijk was. Alleen de laatste wijziging van een record wordt vastgelegd. Wilt u de volledige historie van de gegevens met één druk op de knop kunnen nagaan, dan kunt u de aanschaf van het optionele programma McLog overwegen. Hiermee kunt u diverse acties bijhouden die in de bestanden plaatsvinden. Dit betreft onder andere het muteren van velden (de oude en nieuwe waarde wordt dan vastgelegd), het wissen, raadplegen en toevoegen van gegevens, het openen van bestanden, etc. In het programma kan door uzelf aangegeven worden welke acties bijgehouden dienen te worden.

Als accountantskantoor moeten we voor tientallen klanten de vaste activa registreren en voor elk van deze klanten jaarlijks de activastaten uitdraaien. Kan ActivMan ons hierbij behulpzaam zijn?

Jazeker, ActivMan is bij uitstek geschikt voor accountantskantoren. Het programma kan standaard met een onbeperkt aantal administraties overweg, waarbij u bepaalde bestanden gemeenschappelijk over alle administraties kunt gebruiken. Hiermee voorkomt u veel dubbel werk. Bovendien kunt u snel activastaten in de door u gewenste opmaak genereren door middel van de optionele Word macro.

Als ik snel de waarde van een object op een bepaalde datum wil weten, kan dat dan?

Ja, dat kan heel eenvoudig. ActivMan schrijft namelijk per dag af, dus u kunt voor elke gewenste periode de verschillende waarden opvragen en bekijken.

In ActivMan kan ik alleen nog maar gegevens opvragen en sommige icoontjes zijn verdwenen. Hoe kan dat?

Dit betekent dat uw licentie is verlopen. Via menu Help > Zoeken naar updates kunt u het updateprogramma starten (u heeft hier supervisor-rechten voor nodig; neem indien nodig contact op met uw systeem- of applicatiebeheerder). Het updateprogramma zal dan contact zoeken met de McHil server en daarbij uw licentiegegevens bijwerken. U kunt dan tevens (indien beschikbaar) de laatste ActivMan versie downloaden en installeren. Het updateprogramma controleert overigens of de laatste jaarfactuur is voldaan. Werkt u de licentiegegevens niet bij dan kunt u in de maand januari nog wel met het programma werken, maar per 1 februari kunt u uitsluitend nog raadplegen (ActivMan meldt dit feit overigens gedurende de hele maand januari).

Referentie

Met ActivMan kunnen we eenvoudig en snel overzichten uitdraaien en ook bekijken wat activa op een bepaalde datum waard is. Dit geeft zicht op hoe de afschrijvingen zich ontwikkelen. Het is ook mogelijk om er prognoses in te zetten.
Grafisch ziet het er niet supermodern uit maar echt alles wat je wilt komt er uit en daar gaat het om. Het is eenvoudig om met het pakket te werken en een groot voordeel ten opzichte van Excel is dat de foutkans weg is.
ActivMan maakt alle verwachtingen waar.

Dhr. J. Schaddelee, Broekman Group, Rotterdam
Naar alle referenties »